ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಗ್ರೇಡ-1 : ಎಸ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ

ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ

ಕ್ರಮಸಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಹಾತೆ
1 ಪಾಟೀಲ ಬಸವರಾಜ ಗೌಡ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪಿಹಚ್ ಡಿ
2 ಮಹ್ಮದ ಶರೀಫ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್
3 ನವನೀತ ಜಾಬಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್
4 ರಾಘವೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಿಇ
5 ಶರಣೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್
6 ಶಣ್ಮುಕಪ್ಪಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಿಇ
7 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಎಸ್ ಭೋಧಕರು ಬಿಟೆಕ್

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ

ಕ್ರಮಸಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಹಾತೆ
1 ಸುನಂದಾದೇವಿ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಿಇ
2 ಮಂಜುಳಾ ಮೂಲಭಾರತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಿಇ
3 ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಿಇ
4 ನಾಗರಾಜ ಎಮ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್
5 ಅಮೀನಾ ಫಿರದೋಸ್ ನಿಖಿತ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್
6 ಸ್ವಪನಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಿ.ಇ
7 ಪ್ರಶಾಂತ ವಿಜಾಪುರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ
8 ರಾಜೇಶ್ರಿ ಸಹ ಭೋಧಕರು ಐಟಿಐ
9 ಜ್ಯೋತಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬಿಸಿಎ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ

ಕ್ರಮಸಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಹಾತೆ
1 ವೀರಣ್ಣ ವಿ ಕೆ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಿಇ
2 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್.ಕೆ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಿಇ
3 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಬಿ ಪಾಟೀಲ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್
4 ವನಿತಾದೇವಿ ಎನ್ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್
5 ರಘುನಾಥ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್
6 ಶಿವರಾಜ ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಿಇ
7 ಮಮತಾ ಕೊಟಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್
8 ಗಣಪತಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ & ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ

ಕ್ರಮಸಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಹಾತೆ
1 ಪ್ರಕಾಶ ಭುರೆ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎಮ್ ಟೆಕ್
2 ಸುರೇಶ ಶಟಗಾರ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್
3 ಉಮಾಂಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಿಇ
4 ವಸಂತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್
5 ಮಹ್ಮದ ಜಾಕೀರ ಹುಸೇನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ
6 ಶಿವಕುಮಾರ ಎಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಜೆ ಎಲ್ ಸಿ

ಇನಫಾರ್ಮಮೇಷನ ಸೈನ್ಸ & ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ

ಕ್ರಮಸಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಹಾತೆ
1 ಸವಿತಾ ಆರ್ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎಮ್ ಟೆಕ್
2 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮೆತ್ರಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಿಇ
3 ರವಿಂದ್ರ ಭಾಸಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಐಟಿಐ

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ

ಕ್ರಮಸಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಹಾತೆ
1 ಬರಕತ್ ಹುಸ್ಸೆನ್ ಇಲಿಯಾಸ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎಮ್ ಇ
2 ಭರತ ಎಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್
3 ನಾಗರಾಜ ಬಿ ಬಿ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್
4 ಅರವಿಂದ ರಂಗದಾಳ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಿಇ, ಪಿಜಿಡಿಟಿಸಿಎಸ್
5 ವ್ಯಾಸರಾಜ ಕೊಪ್ಪರ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್
6 ಡಾ. ಪಾಣಿ ಶರಣಪ್ಪಾ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್, ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ
7 ತುಕಾರಾಮ ಚವ್ಹಾನ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್.ಟೆಕ್
8 ಶಿವಕುಮಾರ ಎಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಿಇ
9 ವಿನಾಕರಾವ ಫೋರಮೆನ್ ಐಟಿಐ
10 ಎಮ್ ಡಿ ಮೇರಾಜ ಸಹ ಭೋಧಕರು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ
11 ಅಂಬುರಾವ ಸಹ ಭೋಧಕರು ಐಟಿಐ

ಸೈನ್ಸ & ಇಂಗ್ಲೀಷ

ಕ್ರಮಸಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಹಾತೆ
1 ಸೈಯದ ಖಾಲಿದಾ ಪರವೀನ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ
2 ಡಾ. ರಾಜಶೇಕರ ಹೀರಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ
3 ಅಚ೵ನಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ,ಎಮ್ ಫಿಲ್
4 ಜುಲ್ಫಿಕಾರ ಅಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಎ

ಕಛೇರಿ ಸಬ್ಬಂಧಿ